Перейти до вмісту

Гуманітарний блок дисциплін. Огляд.

Експертки Центру урбаністичних студій у співпраці з викладачами та викладачками КНУБА розробили блок соціогуманітарних дисциплін. Формуючи та випрацьовуючи цей блок, ми відштовхувались від кількох базових речей. Перше – це розуміння того, що місто це не стільки стіни, скільки люди (як писав ще Фукідід у своїй «Історії Пелопоннеської війни» – і за 2500 років ця теза не застаріла). Друге – це усвідомлення тощо, що в сучасному світі важливо не тільки вміти зробити, а й вміти прокомунікувати (не)зроблене. Та й третє – вміння знайти правильне містобудівне рішення не виникає лише на основі технічних навичок, а випливає з розуміння трендів, контекстів, формується на базі цінностей.

Саме тому в переліку дисциплін соціогуманітарного блоку можна знайти такі предмети як «Медіаграмотність та основи співпраці з медіа» – для вміння виживати у світі наростаючих інформаційних потоків та будувати ефективну комунікацію з медіа.

Для формування глибокого розуміння тенденцій та контекстів розвитку міст в історичній ретроспективі, знань про історію планувальних структур ми пропонуємо предмети «Гео-історія міст», «Місто в спеціалізованому та загальнокультурному дискурсах», а також «Історико-культурна спадщина».

«Вступ до критичної теорії» покликаний познайомити студентів із корпусом ключових текстів в царині Urban Studies.

Пам’ятаючи про те, що місто – це люди, а не стіни, ми включили низку предметів, які дають знання і вміння комунікувати з громадами, залучати їх до планування, замовляти соціологічні дослідження та коректно користуватись їх результатами. Ми також навчимо розумітись на сучасних демографічних змінах та міграійних процесах, та планувати міста відповідно до довгострокових трендів.

Для тих, хто прагне будувати академічну кар’єру (чи принаймні здобувати відповідні звання), запланований курс академічних досліджень.