магістерська
програма
Розвиток міст — захопливий процес, величезна ілюстрації прогресу та зростання можливостей людини. І водночас це картина нехтування — природою, потребами менш забезпечених, культурною та історичною спадщиною, а в результаті і майбутнім.

Що би могло допогти обирати кращі з варіантів розвитку міст? враховувати максимум опцій — екологічних, соціальних, етичних аспектів, аби не було прикрих наслідків?

Відповідь — планувати.

В Україні є містобудувальники — і міста ростуть і забудовуються в нас на очах. Але досі немає тих фахівців, які саме планують місто. Спеціальності "містопланувальник" немає серед варіантів отримання вищої освіти, серед переліку професій у відповідному класифікаторі, серед вакансій — фактично, "містопланувальників" в Україні не існує.
Центр урбаністичних студій планує це змінити. Втім, не самотужки.
Спільно з Факультетом урбаністики та просторового планування КНУБА та за підтримки Представництва Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні Центр урбаністичних студій працює над створенням магістерської програми з містопланування, запуск якої заплановано на вересень 2021 року.

Ми приділили багато часу дослідженням, дискутували та міркували, якими мають бути майбутні фахівці з містопланування. У ході багатьох обговорень викристалізувалось розуміння, що головною рисою майбутніх українських містопланувальників та містопланувальниць має бути не тільки обізнаність в контексті архітектури та будівництва, але також знання з соціології, історії, культурної географії та розуміння важливості комплексних міських досліджень.

Відповідно до цього, майбутня магістерська програма надаватиме освіту, що поєднає спеціалізацію в технічних та в гуманітарних науках. Вона стане відповіддю сучасним викликам міського розвитку та гарною можливістю для тих, хто наразі працює з містом у різних площинах і потребує ґрунтовних знань.

Програма відкрита для всіх. для тих, хто закінчив бакалаврат із гуманітарною спеціальністю буде можливість заповнити прогалини в технічних знаннях. і навпаки. Ключова риса програми — міждисциплінарність, базована на критичному мисленні та прагненні сформувати фахівця, здатного здобувати знання самостійно, бути в тренді та вміти шукати потрібні знання/фахівців.


умови вступу
Які потрібні іспити
Умови вступу для денної та заочної форми навчання ідентичні

Які потрібні іспити

 • єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови у формі ЗНО (цей іспит можна скласти в КНУБА, але ознайомтесь із детальною інформацією щодо Єдиного вступного іспиту з іноземної мови можна ознайомитись ТУТ);
 • фахове вступне випробування в КНУБА ( вступ у тестовій формі, питання будуть орієнтовані і на гуманітарні, і на технічні знання, тематика білетів та рекомендована література буде оприлюднена додатково).
Важливі дати
11 травня - початок реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

3 червня - останній день реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

1 липня - початок реєстрації кабінетів вступників у ЄДЕБО

15-23 липня - період подання електронної заяви на вступ

19-30 липня - період складання фахових іспитів

30 серпня - останній день зарахування вступників

1 вересня - початок навчання


Необхідні документи та як їх подати
Перелік документів для вступу:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та 2 копії)
 • ID – картка, витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (оригінал та 2 копії пластику з обох сторін)
 • диплом бакалавра (оригінал та 2 копії)
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та 2 копії)
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті, участь в конференціях/конкурсах/олімпіадах, або/та мотиваційний лист, та/або рекомендаційні листи)
 • військовий документ (для хлопців; оригінал та 2 копії)
 • ідентифікаційний код (оригінал та 2 копії)
 • шість кольорових фотографій (розмір 3х4)
 • сертифікат Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови (оригінал та 2 копії)
 • інформаційна картка ЄВІ (2 копії) роздруковується з особистої сторінки вступника за адресою gov.ua).

Копії завіряються у приймальній комісії за наявності оригіналу. При поданні документів у приймальній комісії необхідно залишити копії документів

Якщо Ви маєте рівень бакалавра зі спеціальностей інших галузей знань, то для Вас передбачена можливість за рахунок вибіркових дисциплін досягти відповідного рівня технічних знань


Деталі на сайті http://vstup.knuba.edu.ua/ukr/?page_id=5152
загальний
огляд
У вересні 2021 факультет Урбаністики та просторового планування КНУБА відкриває нову магістерську програму. Її назва співзвучна назві факультету — «Урбаністика і просторове планування».

В чому полягає ключова інноваційність та новизна програми? В її основу закладені принципи й цінності стійкого урбанізму та інтегрованого планування сучасних міст і регіонів.

Над програмою працювали (і ще продовжують працювати!) фахівці та фахівчині як з боку університету, так і з боку Центру урбаністичних студій.

До містобудівного та інженерного напряму підготовки, який вже багато років розвиває факультет, ми додали цілий комплекс соціально-гуманітарних дисциплін, без яких сучасні планувальники/ці обійтися просто не можуть. Це, наприклад, курс «Соціологія міста» чи «Демографічні й міграційні процеси», котрі дають уявлення про спільноти, громади та людей, що живуть в глобалізованих містах і містечках. А й розуміння усього спектру зв'язків мешканців і територій, історії планувальних структур і контекстів, виникнення й становлення містопланування як дисципліни та багато чого іншого.

Майбутні планувальники/ці ознайомляться із засадами й принципами формального та неформального планування, способами залучення громад і мешканців до створення просторів. Вони отримають розуміння того, як працює і як влаштоване місто (і зараз, і в історичній ретроспективі, і навіть як це може бути в майбутньому), як воно включене в систему регіональних зв'язків, а також – як відбувається урядування в місті, і паралельно – навчаться основам стратегування та базовим принципам вироблення/розробки політик. Не залишаться поза увагою й виклики для планування, що несуть із собою зміни довкілля.

Ми також запланували низку дисциплін для забезпечення таких ключових компетенцій для майбутніх містопланувальників та містопланувальниць як медіаграмотність, комунікативна компетентність, знання іноземної мови, навички управління проєктами тощо.

Опанування теоретичного матеріалу відбуватиметься із прив'язкою до практичних навичок – курсові завдання, лекції, семінари та проєкти будуть взаємопов'язані. Передбачено студійний і командний метод роботи.

Особливу увагу ми будемо приділяти дослідженням – адже без знання реальних контекстів неможливо пропонувати зміни, розробляти проєкт.
Хто може подаватись на програму

Програма розрахована на підготовку членів інтегрованої планувальної команди. Адже сучасне містопланування — це складний багатогранний процес, до якого долучаються фахівці із різним бекграундом: інженери, фахівці з мобільності, соціологи, історики, демографи, географи, філософи, культурологи, економісти, правники

Які перспективи працевлаштування відкриваються перед випускниками

Робота в муніципальних та державних структурах, приватна практика, викладання, дослідження
Тривалість програми

Програма розрахована на 2 роки: 3 семестри навчання, 4 семестр – диплом. Дипломна робота – або проєкт, або дисертація/дослідження
Вартість навчання

20000 грн на рік (або 15500 грн на рік на заочній формі навчання)

Гуманітарний блок дисциплін. Огляд.
Експертки Центру урбаністичних студій у співпраці з викладачами та викладачками КНУБА розробили блок соціогуманітарних дисциплін. Формуючи та випрацьовуючи цей блок, ми відштовхувались від кількох базових речей. Перше – це розуміння того, що місто це не стільки стіни, скільки люди (як писав ще Фукідід у своїй «Історії Пелопоннеської війни» - і за 2500 років ця теза не застаріла). Друге – це усвідомлення тощо, що в сучасному світі важливо не тільки вміти зробити, а й вміти прокомунікувати (не)зроблене. Та й третє – вміння знайти правильне містобудівне рішення не виникає лише на основі технічних навичок, а випливає з розуміння трендів, контекстів, формується на базі цінностей.

Саме тому в переліку дисциплін соціогуманітарного блоку можна знайти такі предмети як «Медіаграмотність та основи співпраці з медіа» - для вміння виживати у світі наростаючих інформаційних потоків та будувати ефективну комунікацію з медіа.

Для формування глибокого розуміння тенденцій та контекстів розвитку міст в історичній ретроспективі, знань про історію планувальних структур ми пропонуємо предмети «Гео-історія міст», «Місто в спеціалізованому та загальнокультурному дискурсах», а також «Історико-культурна спадщина».

«Вступ до критичної теорії» покликаний познайомити студентів із корпусом ключових текстів в царині Urban Studies.

Пам'ятаючи про те, що місто – це люди, а не стіни, ми включили низку предметів, які дають знання і вміння комунікувати з громадами, залучати їх до планування, замовляти соціологічні дослідження та коректно користуватись їх результатами. Ми також навчимо розумітись на сучасних демографічних змінах та міграійних процесах, та планувати міста відповідно до довгострокових трендів.

Для тих, хто прагне будувати академічну кар'єру (чи принаймні здобувати відповідні звання), запланований курс академічних досліджень.