Перейти до вмісту

Загальний огляд

У вересні 2021 факультет Урбаністики та просторового планування КНУБА відкрив нову магістерську програму. Її назва співзвучна назві факультету — «Урбаністика і просторове планування».

В чому полягає ключова інноваційність та новизна програми? В її основу закладені принципи й цінності стійкого урбанізму та інтегрованого планування сучасних міст і регіонів.

Над програмою працювали (і ще продовжують працювати!) фахівці та фахівчині як з боку університету, так і з боку Центру урбаністичних студій.

До містобудівного та інженерного напряму підготовки, який вже багато років розвиває факультет, ми додали цілий комплекс соціально-гуманітарних дисциплін, без яких сучасні планувальники/ці обійтися просто не можуть. Це, наприклад, курс «Соціологія міста» чи «Демографічні й міграційні процеси», котрі дають уявлення про спільноти, громади та людей, що живуть в глобалізованих містах і містечках. А й розуміння усього спектру зв’язків мешканців і територій, історії планувальних структур і контекстів, виникнення й становлення містопланування як дисципліни та багато чого іншого.

Майбутні планувальники/ці ознайомляться із засадами й принципами формального та неформального планування, способами залучення громад і мешканців до створення просторів. Вони отримають розуміння того, як працює і як влаштоване місто (і зараз, і в історичній ретроспективі, і навіть як це може бути в майбутньому), як воно включене в систему регіональних зв’язків, а також – як відбувається урядування в місті, і паралельно – навчаться основам стратегування та базовим принципам вироблення/розробки політик. Не залишаться поза увагою й виклики для планування, що несуть із собою зміни довкілля.

Ми також запланували низку дисциплін для забезпечення таких ключових компетенцій для майбутніх містопланувальників та містопланувальниць як медіаграмотність, комунікативна компетентність, знання іноземної мови, навички управління проєктами тощо.

Опанування теоретичного матеріалу відбуватиметься із прив’язкою до практичних навичок – курсові завдання, лекції, семінари та проєкти будуть взаємопов’язані. Передбачено студійний і командний метод роботи.

Особливу увагу ми будемо приділяти дослідженням – адже без знання реальних контекстів неможливо пропонувати зміни, розробляти проєкт.


Хто може подаватись на програму

Програма розрахована на підготовку членів інтегрованої планувальної команди. Адже сучасне містопланування — це складний багатогранний процес, до якого долучаються фахівці із різним бекграундом: інженери, фахівці з мобільності, соціологи, історики, демографи, географи, філософи, культурологи, економісти, правники

Які перспективи працевлаштування відкриваються перед випускниками

Робота в муніципальних та державних структурах, приватна практика, викладання, дослідження

Тривалість програми

Програма розрахована на 2 роки: 3 семестри навчання, 4 семестр – диплом. Дипломна робота – або проєкт, або дисертація/дослідження

Вартість навчання

22000 грн на рік (або 17100 грн на рік на заочній формі навчання)